Trình tự, thủ tục hủy hóa đơn khi không tiếp tục sử dụng

Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là bao nhiều ngày? Nhất là trong bối cảnh chuyển đổi hình thức từ hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử như hiện nay, nhiều doanh nghiệp muốn tìm hiểu thủ tục hủy hóa đơn giấy để chuyển sang hình thức hóa đơn điện tử với nhiều lợi ích vượt trội. Bên cạnh các vấn đề quy định về lưu trữ hóa đơn điện tử, thì trong bài viết này sẽ trình bày rõ trình tự, thủ tục hủy hóa đơn khi doanh nghiệp không tiếp tục sử dụng.

Khi doanh nghiệp muốn hủy số hóa đơn mà không tiếp tục sử dụng nữa thì phải tiến hành thủ tục hủy hóa đơn theo một trình tự như sau:

Bước 1: Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn

Bước 2: Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về nội dung của Biên bản kiểm kê hóa đơn cần hủy như sau:

”Trong bảng kê hóa đơn cần hủy này phải có các thông tin cần thiết như: Loại hóa đơn, Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, từ quyển … đến quyển …, Từ số … đến số … Và phải có chữ ký của người lập và hội đồng hủy hóa đơn.”

Trước khi hủy hóa đơn, Hội đồng kiểm kê phải tiến hành kiểm kê số hóa đơn cần hủy, với các chỉ tiêu như quy định trên. Hội đồng kiểm kê phải Lập bảng kiểm kê và ký xác nhận.

hủy hóa đơn

Bước 3 : Tiến hành lập Biên bản hủy hóa

Khi hủy hóa đơn, Hội đồng phải lập biên bản hủy hóa đơn. Biên bản ghi rõ thông tin cần thiết của hóa đơn hủy như:

Loại hóa đơn, Mẫu hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, từ quyển … đến quyển …, Từ số … đến số …

Hình thức hủy hóa đơn

– Cắt góc

– Xé nhỏ

– Đốt

Biên bản được lập sau khi hóa đơn đã hủy và có chữ ký của những người trong Hội đồng hủy hóa đơn

Bước 4: Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn 3.11 ban hành kèm theo Phụ lục 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Như vậy, chỉ với 04 bước đơn giản, các doanh nghiệp đã có thể dễ dàng thực hiện việc hủy bỏ hóa đơn khi không tiếp tục sử dụng. Có thể thấy, hiện nay với sự phổ biến của hóa đơn điện tử, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn chuyển đổi sớm sang hình thức hóa đơn điện tử trước thời hạn bắt buộc của pháp luật hiện hành. Chính vì vậy, những quy định về việc hủy hóa đơn sẽ là nền tảng vững chắc giúp các doanh nghiệp triển khai sử dụng hóa đơn được tốt nhất, đúng với quy định hiện hành của pháp luật hiện nay. Theo quy định mới nhất về hóa đơn thì thời hạn bắt buộc phải triển khai sử dụng hóa đơn điện tử là kể từ ngày 01/11/2020. Như vậy, chỉ còn ít thời gian để doanh nghiệp có thể triển khai sử dụng hóa đơn điện tử. Đây là khoảng thời gian mà các doanh nghiệp tìm hiểu các quy định về hóa đơn điện tử, việc sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy, cùng với đó là các quy định về hủy hóa đơn khi không còn tiếp tục sử dụng.

3 điều cần biết khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn thương mại 

Có bắt buộc phải thực hiện nộp thuế điện tử không?

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được các quy định về trình tự và thủ tục hủy hóa đơn khi không tiếp tục sử dụng tiếp, cùng với đó là các quy định về việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trong các doanh nghiệp hiện nay. Hy vọng các doanh nghiệp có thể nắm bắt và thực hiện một cách thuận tiện, nhanh chóng và dễ dàng nhất